ייפה את כוחו

תרגומים

ייפה את כוחו

donner procuration, habiliter, mandater