ייפה את כוחו

תרגומים

ייפה את כוחו

habiliter, donner procuration, mandater