יחיד במינו

תרגומים

יחיד במינו

unique en son genre