יחי

תרגומים

יחי

(jeˈxi)
interjection
1. יחי! יחי! שֶבח לפעילות למען שוויון זכויות.
2. בדרך כלל באירוניה