יותר מדי

תרגומים

יותר מדי

trop, plus qu'il n'en faut