יושב ראש יוצא

תרגומים

יושב ראש יוצא

président sortant