יופי לו!

תרגומים

יופי לו!

grand bien lui fasse!