יו

תרגומים

יו

(ˈju)
interjection
מילת קריאה יו, כמה גדלת!