יהא אשר יהא!

תרגומים

יהא אשר יהא!

advienne que pourra!