ידנית

תרגומים

ידנית

(jedaˈnit)
adverb
בדיקה ידנית מכונית עם גיר ידני