ידיים למעלה!

תרגומים

ידיים למעלה!

haut les mains!