ידיו כבולות

תרגומים

ידיו כבולות

avoir les poings liés