טרם

תרגומים

טרם

(ˈteʁem)
adverb
1. טרם ברור היכן תתקיים הפגישה.
2. grammar טרם כיבוי המחשב, יש לגבות את הקבצים.
3.