טרח להביא

תרגומים

טרח להביא

prendre la peine d'apporter