טעון בירור נוסף

תרגומים

טעון בירור נוסף

ad referendum, sous condition d'en référer