טיפין טיפין

חיפושים הקשורים ל טיפין טיפין: ידו על העליונה
תרגומים

טיפין טיפין

goutte à goutte, petit à petit