טיפח יחסים טובים

תרגומים

טיפח יחסים טובים

entretenir des bonnes relations