טבע את חוטמו

תרגומים

טבע את חוטמו

marquer de son empreinte