חתיכת הדיוט!

תרגומים

חתיכת הדיוט!

espèce d'idiot!