חתה בגחלים

תרגומים

חתה בגחלים

remuer les braises, tisonner