חשף את תוכניתו

תרגומים

חשף את תוכניתו

dévoiler son plan