חשף את שיניו

תרגומים

חשף את שיניו

montrer ses dents