חשף את עצמו לביקורת

תרגומים

חשף את עצמו לביקורת

se prêter à la critique