חשף את ליבו

תרגומים

חשף את ליבו

se confier, ouvrir son cœur