חשף את ליבו

תרגומים

חשף את ליבו

ouvrir son cœur, se confier