חשף את אויביו

תרגומים

חשף את אויביו

démasquer ses ennemis