חשמל את הקהל

תרגומים

חשמל את הקהל

galvaniser le public/la foule