חשב את עצמו

תרגומים

חשב את עצמו

s'estimer, se considérer