חשב את עצמו

תרגומים

חשב את עצמו

se considérer, s'estimer