חש"ק

תרגומים

חש"ק

(xaˈʃak)
initials
finance פקדונות בחש"ק