חרש מזימות

תרגומים

חרש מזימות

comploter, tramer