חרף נפשו

חיפושים הקשורים ל חרף נפשו: חלף, חרפה
תרגומים

חרף נפשו

risquer sa vie, se sacrifier