חרמ"ש

תרגומים

חרמ"ש

(xeʁˈmeʃ)
initials
military חטיבת חרמ"ש