חרג מזכויותיו

תרגומים

חרג מזכויותיו

outrepasser ses droits