חראם

תרגומים

חראם

(xaˈʁam)
interjection
spoken הבעת צער