חר"פ

תרגומים

חר"פ

(xaˈʁap)
initials
military משלחות סיוע של החר"פ.