חפזה

תרגומים

חפזה

(xofˈza)
noun feminine
דיברתי מתוך חופזה וללא כל מחשבה שקולה. הוא נסע ללא חופזה.