חפ"ק

תרגומים

חפ"ק

(xaˈpak)
initials
military הוקם חפ"ק לחיפוש החייל הנעדר.