חסם מתכת

תרגומים

חסם מתכת

tremper/durcir un métal