חסם משולש

תרגומים

חסם משולש

inscrire un triangle