חמק מן היד

תרגומים

חמק מן היד

échapper des mains