חמץ

תרגומים

חמץ

(xaˈmet͡s)
noun masculine

religion