חמוש מכף רגל עד קדקודו

תרגומים

חמוש מכף רגל עד קדקודו

armé jusqu'aux dents