חליפין

תרגומים

חליפין

(xaliˈfin)
noun masculine

finance