חליפות

תרגומים

חליפות

(xaliˈfot)
adverb
מנפצים ומאששים חליפות את המיתוסים