חלושות

תרגומים

חלושות

(xaluˈʃot)
adverb
בביטחון השבתי חלושות לדבריו.