חכך בדעתו

תרגומים

חכך בדעתו

se creuser la cervelle