חכך בגרונו

תרגומים

חכך בגרונו

expectorer, cracher