חכך בגרונו

תרגומים

חכך בגרונו

cracher, expectorer