חישוב

תרגומים

חישוב

(xiˈʃuv)
noun masculine
plural חִשּׁוּבִים (xiʃuˈvim)
1. mathematics חישוב הכנסות והוצאות
2. צעד שנעשה מתוך חישוב ושיקול דעת