חירף נפשו

חיפושים הקשורים ל חירף נפשו: חורף, חריף, חרפה
תרגומים

חירף נפשו

risquer sa vie