חיריק

תרגומים

חיריק

(xiˈʁik)
noun masculine
grammar במילה "גִּנָּה" יש חיריק מתחת לגימ"ל.