חיפוי

תרגומים

חיפוי

(xiˈpuj)
noun masculine
plural חִפּוּיִים (xipuˈjim)
1. military חיפוי על צוות לוחמים
2. כיסוי על- חיפוי על כישלון
3. חיפוי הקיר באריחים