חיסור

חיפושים הקשורים ל חיסור: נפרד לחלקים
תרגומים

חיסור

(xiˈsuʁ)
noun masculine
plural חִסּוּרִים (xisuˈʁim)
1. mathematics חיסור 2 מ- 5 שווה 3.
2. school המורה רשמה לי 'חיסור' ביומן.